Taller "Que no te la colin"

realizado en Barcelona Innova Week 2021

Taller “Que No Te La Colin” en Barcelona Innova Week 2021

 

Formació per identificar desinformació i aprendre a verificar informació, fotografies, vídeos i comptes de xarxes socials.

La desinformació creix i poder identificar-la per tal de no amplificar-la és clau. El taller estava adreçat a joves i els va donar eines per detectar informacions falses, imatges manipulades i vídeos fraudulents. Els participants van aprendre claus i eines de verificació digital.

 

El projecte Learn to Check és una iniciativa pedagògica que pretén potenciar l’educació mediàtica i, en particular, l’educació en verificació digital. Al segle XXI, saber filtrar, verificar i utilitzar de forma adequada les xarxes socials s’han convertit en competències ciutadanes bàsiques.

Mobile Week i Learn to Check comparteixen com a objectius avançar en les competències digitals de la ciutadania, promoure el pensament crític i la reflexió al voltant de la tecnologia.​